คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์3คน
ผู้ชมวันนี้56คน
ผู้ชมเมื่อวาน132คน
ผู้ชมเดือนนี้4137คน
ผู้ชมเดือนก่อน5240คน
ผู้ชมทั้งสิ้น351334คน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 08 ต.ค. 2555  เวลา 14:52 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 429 ครั้ง )
บันทึกโดย : Webmaster

   5 ข่าวล่าสุด
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558  โพสเมื่อ 18 เม.ย. 2558
รับของที่ระลึกจาก ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว เนื่องในวันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นวั  โพสเมื่อ 08 เม.ย. 2558
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย 3100 ที่ว่าการอำเภอ – รอบเข  โพสเมื่อ 06 ก.พ. 2558
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ตามระยะเวลา   โพสเมื่อ 06 ก.พ. 2558
สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม   โพสเมื่อ 06 ก.พ. 2558
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 0 3751 1349 , 0 3751 1265 โทรสาร 0 3751 349 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com