คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์3คน
ผู้ชมวันนี้125คน
ผู้ชมเมื่อวาน209คน
ผู้ชมเดือนนี้7371คน
ผู้ชมเดือนก่อน6929คน
ผู้ชมทั้งสิ้น316934คน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 08 ต.ค. 2555  เวลา 14:52 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 383 ครั้ง )
บันทึกโดย : Webmaster

   5 ข่าวล่าสุด
การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โพสเมื่อ 29 ต.ค. 2557
ยกเลิกการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพ  โพสเมื่อ 20 ต.ค. 2557
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเน  โพสเมื่อ 09 ต.ค. 2557
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบล เขาฉกรรจ์ เป็นหนังสือรายงานกิจก  โพสเมื่อ 18 ก.ย. 2557
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3/2557 วันอังคารที  โพสเมื่อ 29 ส.ค. 2557
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 0 3751 1349 , 0 3751 1265 โทรสาร 0 3751 349 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com