คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาลเพิ่มเติม
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้99คน
ผู้ชมเมื่อวาน156คน
ผู้ชมเดือนนี้3888คน
ผู้ชมเดือนก่อน5563คน
ผู้ชมทั้งสิ้น294607คน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 08 ต.ค. 2555  เวลา 14:52 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 351 ครั้ง )
บันทึกโดย : Webmaster

   5 ข่าวล่าสุด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที  โพสเมื่อ 02 ก.ค. 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำกลุ่มบ้านนางเย  โพสเมื่อ 16 มิ.ย. 2557
สอบราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนทางเข้าตำบลหนองหว้า ชุมชนร่วมใจพัฒนา  โพสเมื่อ 16 มิ.ย. 2557
สอบราคาจ้างโครงการรื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าตลาดเขาฉกรรจ์   โพสเมื่อ 16 มิ.ย. 2557
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ด้วย  โพสเมื่อ 16 มิ.ย. 2557
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 0 3751 1349 , 0 3751 1265 โทรสาร 0 3751 349 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com